قیمت های حدودی ماهی های مختلف
قیمتها حدودی هستند.

ماهیها :



اسکار : گوشتخوار تخمگذار

قیمت : 3000 تومان به بالا




پنگوسی: گیاهخوار 1500 به بالا

گوشتخوار 3000 به بالا




آنجل : گیاهخوار تخمگذار

قیمت: 1000 به بالا




آروانا سیلور: گوشتخوار 10000 به بالا




پیرانا : گوشتخوار 1500 تومان




دیسکاس : گیاهخوار تخمگذار

قیمت: 8000 به بالا



پرت : گوشتخوار 4000 تومان




نایف(چاقو ماهی) : گوشتخوار 2000 تومان




گورامی: گیاهخوار تخمگذار4000




فایتر: گیاهخوار تخمگذار3000




گوپی: گیاهخوار زنده زا500





بهترین غذای ماهیهای گوشتخوار : دل گاو چرخ شده با اسفناج و همینطور کرم منجمد

غذای ماهیهای گیاهخوار : سبزینه و کرم منجمد

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 اسفند 1388    | توسط: aref khalili    |    نظرات()